Gratis verzending vanaf € 350,- (excl. btw)
14 dagen retourrecht, na ontvangst
Betaling via Bancontact en PayPal
Persoonlijk advies +32(0)11 235 450

Garantie en retourneren

Retourneren

Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten en niet voor ondernemers. Bent u ondernemer en wilt u uw bestelling retourneren? Neem dan contact met ons op en laat u informeren over de voorwaarden.

Gebruik ons retourformulier voor een snellere afhandeling van uw retourzending. Het retourformulier kunt u hier downloaden.

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Transoplast Group (Ulenpasweg 2, NL-7041 GB 's-Heerenberg, Nederland, telefoonnummer: +32(0)11 235 450, e-mail: webshop@transoplast.be), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de volledige overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Herroept u slechts een deel van de overeenkomst, dan ontvangt u enkel de betalingen voor dat deel van de overeenkomst van ons terug, zonder de leveringskosten.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikelen die u niet kunt retourneren

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van producten met klantspecifieke aanpassingen, zoals maatwerk en bedrukkingen. Ook verzegelde producten, waarbij de verzegeling verbroken is, zijn niet retourneerbaar.

Garantie

Bij online bestellingen geldt een wettelijke garantie. U hoort een goed product te ontvangen dat voldoet aan de overeenkomst en de vermelde specificaties. Gaat het product bij normaal gebruik binnen 6 maanden kapot, dan heeft u recht op gratis reparatie of vervanging. Constateert u het defect 6 maanden na ontvangst, dan moet u kunnen aantonen dat het product op een normale manier gebruikt is.

 

Retourformulier
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Transoplast Group
Ulenpasweg 2
NL-7041 GB 's-Heerenberg
Nederland
webshop@transoplast.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*).

Bestel op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Laatst bekeken